gallery/logo-2724481_960_720

QUANTUMMEDICLIVE

официално представителство, дистрибуция, диагностика и лечение
gallery/aroma-1

Холистично лечение с помощта на ароматни масла и манулна точкова терапия и акупунтура

gallery/хомеопатия

Хомеопатична консултация и лечение

gallery/life-sciences

Цялостна диагностика на организма с апарат "SensitivE Audit", изготвяне на индивидуален план за възстановяване с помощта на алтернативни терапии и средства.

gallery/diet-kantar-apple3

Изготвяне на индивидуален хранителен и двигателен режим